Kom i kontakt

Verksamhetsstyrning

Med utgångspunkt i helhetsperspektivet

Effektfull styrning är en grundläggande förutsättning för verksamheter att uppnå sina mål och förverkliga visionen. Att kunna möta kundens behov och därmed lyckas på lång och kort sikt förutsätter ett styr- och ledningssystem som gör det tydligt varför verksamheten finns, vad den ska uppnå, vem som ansvarar för vad och hur det ska genomföras. Verksamhetens strategier får effekt när styr- och ledningssystemets olika komponenter stämmer överens och skapar en helhet som engagerar till handling och utveckling mot målen. 

Med Provés modell för verksamhetsstyrning tar vi alltid utgångspunkt i helhetsperspektivet när vi utvecklar de styrkomponenter, såsom ledning, struktur, kultur och processer, som ska ge den önskade förflyttningen.

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med verksamhetsstyrning? Katarina Årenberg och Anna Lycke Börjesson svarar gärna på dina funderingar: