Kom i kontakt

Projektledning

Vi projektleder förändringsinitiativ

Största delen av allt verksamhetsutvecklings- och förändringsarbete organiseras idag som projekt. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av medvetna och strukturerade arbetssätt för att lyckas i en snabbföränderlig värld. Prové har stor erfarenhet av att framgångsrikt leda komplexa och omfattande projekt i både privat och offentlig sektor.

Vi bistår med certifierade projektledare där vi kombinerar branschstandard med kompetens i att leda människor i förändring. Utifrån gedigen kunskap i projektledning har vi tryggheten att använda modeller och metoder på ett pragmatiskt sätt så att det gynnar projektets genomförande, resultat och måluppfyllelse.

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med projektledning? Tina Noord och Leif Björnell svarar på dina funderingar: