Kom i kontakt

Organisationsutveckling

Grundstommen som motiverar samverkan

Hantering av omvärldsförändringar och komplexa utmaningar förutsätter en effektiv organisering. Organisationen är därför en väsentlig komponent i verksamhetens styr- och ledningssystem. Organisationsstrukturen utgör ofta den grundstomme som motiverar människor till att samverka, men oavsett organisationsform behövs tydlig roll- och ansvarsfördelning, regler för beslut och anpassning till rådande eller önskvärd kultur. Organisationsutveckling är en planerad förändring styrd av ledningen som omfattar hela eller delar av organisationen.

Prové hjälper till i arbetet med att utforma och etablera organisationsstrukturer som stödjer verksamhetens arbetssätt och som skapar effektiva samarbeten, hållbar arbetsmiljö och leveranskapacitet. 

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med organisationsutveckling? Katarina Årenberg och Anna Lycke Börjesson svarar gärna på dina funderingar: