Kom i kontakt

Organisationskultur

Beslut med utgångspunkt i värderingar

I en värderingsstyrd verksamhet har alla beslut och det dagliga arbetet utgångspunkt i värderingarna. Värderingarna ligger också till grund för den organisationskultur som råder. ​Att aktivt arbeta med kultur och värdegrund handlar om att frigöra potential hos medarbetarna, skapa en hållbar utveckling och attraktiv arbetsmiljö präglad av engagemang och drivkraft för individens och verksamhetens bästa.

Prové mäter och utvecklar organisationers nuvarande kultur och värdegrund. Vi hjälper även till att ta fram värderingar som främjar positiva beteenden och attityder och som skapar förutsättningar för att nå mål och visioner.

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med organisationskultur? Thomas Bjerkhede och Elizabeth Norseng svarar på dina funderingar: