Kom i kontakt

Kunddriven processutveckling

Organisationens processer är avgörande för kundens upplevelser

Organisationens processer är avgörande för kundens upplevelser under kundresan. Framgångsrik processutveckling bygger på förståelsen att kundens perspektiv och den egna verksamheten utgör en helhet och är ett system i samverkan. Kundens perspektiv handlar om upplevelsen och interaktionen i olika situationer under hela kundresan. Verksamhetens perspektiv handlar om att skapa effektiva och kvalitativa processer som ger kundnöjdhet och lönsamhet.

Kunddriven processutveckling skapar förståelse för helheten och arbetssättens inverkan på kundupplevelsen. ​Prové har lång erfarenhet av att utveckla processer och etablera arbetssätt för ständiga förbättringar i både offentliga och privata verksamheter.

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med kunddriven processutveckling? Jörgen Hörnell och Mia Leterius svarar gärna på dina funderingar: