Kom i kontakt

Förändringsledning

Att leda i förändring

Kompetens i att leda individer och organisationer i förändring är avgörande för att nå önskade effekter med verksamhetsutvecklingen. Oavsett om förändringen handlar om att arbeta med digital transformation, utveckla en ledningsgrupp eller omforma arbetssätt så måste förändringen ledas på ett medvetet och metodiskt sätt och ingå i övriga ledningsaktiviteter.

Förflyttning av individer och organisationer sker genom att möta människor, förstå deras perspektiv och utifrån det skapa motivation och driv att ta sig mot det gemensamma önskade läget. Förändringsledning handlar också om att skapa rätt förutsättningar för förändringen, hantera motstånd och systematiskt leda så att negativa konsekvenser inte uppstår. Provés förändringsledning ger ett ramverk och angreppssätt för en bestående förändring, både vad gäller strukturer och människor, som ger förväntade effekter av investeringen.

Modeller och metoder

Modell och metod anpassas utifrån kundernas situation

Prové använder sig av både vedertagna och egenutvecklade modeller och metoder för att skapa förändring. Många av dem nyttjas inom flera kompetensområden. Vi har kompetens och förmåga att bedöma kundens behov och tar ansvar för att skapa den bästa kombinationen för genomförande så att förflyttning sker och önskade effekter uppnås.

Modeller och metoder

Vill du veta mer om vårt arbete med förändringsledning eller saknar du en specifik arbetsmetod?
Camilla Tuneberg och Mari Kilén svarar på dina funderingar: