Kom i kontakt
Digitalisering

26 april 2022

Att lyckas med digital transformation: tänk stort – börja smart

Det är bra om man som företag eller organisation funderar i begreppen stor, medel eller en liten förändring. För om man enbart fokuserar på de små förändringarna, är det lätt att man missar förändringen i dess helhet och som verksamhet därför faktiskt tappa greppet och bli ifrånkörda av sina konkurrenter, förklarar Peter Ingerstam, managementkonsult och expert på digital transformation på Prové.

I en studie som Tietoenator* genomfört säger 72% av de tillfrågade, ett antal VD:ar inom Norden, att många affärsmodeller kommer att vara förändrade inom 5 år. VD:arna säger även enligt studien att 74% av alla nya innovativa initiativ att driva affärer, de så kallade disruptive initiativs, inte kommer att ha sitt ursprung i den egna branschen. Det innebär att om man bara stirrar sig blind på utvecklingen inom den egna branschen riskerar verksamheter att helt missa möjligheter och lösningar för nya affärsmodeller eller andra innovativa initiativ, som kanske går att finna i helt andra branscher än den egna.

Att få ökad förståelse över vad som driver förändringen är en aspekt som tillför utveckling och kan bidra till ökad lönsamhet och effekt.

Det gäller alltså att titta utanför där du själv är. Att få ökad förståelse över vad som driver förändringen är en aspekt som tillför utveckling och kan bidra till ökad lönsamhet och effekt. Ibland kan det vara svårt för den egna organisationen att tänka utanför de egna ramarna och då kan det vara en god idé att tillsätta team utanför organisationen som har som uppdrag att trendspana kring hur man kan förbättra eller vidareutveckla verksamheten.

Ett tydligt varför

Vid digital transformation är det viktigt att vara tydlig med vilka effekter som förändringen förväntas uppnå, ena bilden kring behoven och vad som behöver åstadkommas, för att nå digitaliseringsinitiativets fulla potential. När en verksamhet eller organisation går in i ett förändringsprojekt, oavsett om den är digital eller inte, är det allra viktigaste att förklara för organisationen varför man gör förändringen, för att nå avsedd effekt med digitaliseringsprojektet. Att göra en beskrivning över nuläget och en effektkartläggning av framtidsläget kommer innebära att verksamheten kommer åt gapet och utefter det resultatet bör organisationen bygga sin strategi för förflyttning.

Det är bra att ha med sig två olika förhållningssätt när det handlar om både förändringsledning och digitalisering; det ena är att ha arbetssätt för kontinuerliga förbättringar enligt exempelvis lean, det andra är det agila tänket, dvs. att hela tiden vara beredd på att förändra och anpassa sin verksamhet.

– Men man får inte missa den transformativa förändringen, den stora förändringen. Det som driver utvecklingen är att förstå kunden, att hitta behovet hos kunden och att fylla det, säger Peter.

Tänk stort och börja smart

Vidare gäller det att dela upp de nya initiativen utifrån vad man kan vi göra på lång sikt, på medellång sikt och på kort sikt. Det är bra att tänka stort och börja smart. Om man tänker stort och strategiskt kan verksamheten skapa rätt förutsättningar för att implementera en teknologi som håller i längden och som är lämpad för framtida behov. Genom att tänka ur ett långsiktigt helhetsperspektiv fångas intressanta initiativ in som eventuellt kan påverka oss framöver och som kan vara en del i vilken teknologi vi väljer idag. Börja därefter arbetet smart och med det som ger mest effekt och störst värde åt organisationen på kort sikt. Att dela upp en implementation i olika faser eller sprintar brukar vara framgångsrikt.

­Försök även att se på alla de olika stegen i en förändringsprocess och se på vad varje steg ger för effekt, en så kallad Customer journey mapping. Peter Ingerstam, Prové

– Det gäller att verksamheten hittar de områden som man vill förbättra eller förändra. För att underlätta det arbetet kan man exempelvis ta hjälp av en modell som heter PESTEL. PESTEL står för: Political, Economic, Social, Technological/Trends, Legal och Environmental. Att exempelvis tänka hur man kan utveckla en produkt till en tjänst är en av de stora grunderna inom digitalisering och innebär att man tillför nya värden till sitt kunderbjudande och verksamhet, berättar Peter.

-­Försök även att se på alla de olika stegen i en förändringsprocess och se på vad varje steg ger för effekt, en så kallad Customer journey mapping eller kartläggning av kundresan som vi säger på svenska. Vidare gäller det att ha rätt infrastruktur för att kunna göra sin förflyttning och med dagens tillgång till alla olika molntjänster, så är det i bästa fall bara några knapptryckningar bort, vilket är en enorm kraft vid ett digitaliseringsprojekt, fortsätter Peter.

Sammanfattningsvis: för att lyckas med ett digitaliseringsprojekt krävs goda kunskaper om målgruppen, förståelse för tekniska möjligheter, trender samt förmågan att leda och att ha verktyg för att få med sig människorna på förändringsresan. Om man har en öppen och tydlig kommunikation genom hela förändringen ökar man chansen att nå effekten med sitt digitaliseringsprojekt.

*Länk till rapport

Läs även:

Digital förändring börjar i människan

Att leda i förändring

Vad digitaliserar du just nu?

Hur ser ditt digitala ekosystem ut?

Digitalisering – både svårt och enkelt

Få ut effekten av ert digitaliseringsprojekt

Bli en bättre chef inom förändringsledning

HR – en naturlig partner i förändringsarbetet

F A K T A

Exempel på disruptive initiativs:
Som exempel på initiativ som etableras utanför en traditionell bransch är Mindcraft/Mojang. Mindcraf låter barn konstruera och bygga hus och städer digitalt, ett koncept som skapades utanför den traditionella byggbranschen. Mindcraft/Mojang startades 2009 och såldes till Microsoft 2014 för 17,8 miljarder sek. (som jämförelse kan nämnas att Volvo Cars såldes 2010 till Geely för 13 miljarder).

I dagsläget är den stora hypen metaversum, där gränsen mellan fysiska och digitala gränserna sudda ut med VR och AR teknik. Både Microsoft och Facebook satsar oerhört mycket på detta sedan några år tillbaka. Utmaningen med nya trender och hypar är att förstå var i trendkurvan hypen befinner sig för att sedan fatta beslut om man skall haka på trenden eller inte. Enligt Work Trend Index  kan 45 % tänka sig att använda metaversum.

Vill du veta mer om vårt arbete med digitalisering och förändring?
Peter Ingerstam svarar på dina frågor:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.