Kom i kontakt

15 september 2020

Att kunna se, förstå och agera utifrån helheten

”Verksamhetsstyrning är som att segla”, brukar jag förklara när jag får frågan om hur jag ser på ämnet. Med lång erfarenhet av både segling och verksamhetsstyrning, upplever jag att det finns flera intressanta likheter mellan dessa två olika företeelser. Den främsta gemensamma nämnaren är att kunna se, förstå och agera utifrån helheten. Det är avgörande för resan i sig, men även för dess resultat och effekt.

Besättningen ombord läser in omgivningens förutsättningar såsom vind, vågor och avdrift. Baserat på detta trimmas segelbåtens utrustning, för att effektivt generera kraft och driv framåt. Om väderförhållandena ändras eller om besättningen byts ut, så förändras också förutsättningarna för seglatsen och anpassningar måste göras för att upprätthålla båtens framåtdrift. På motsvarande sätt påverkas styrningen av en verksamhet då omvärlden och marknaden förändras, kanske ny teknik införs eller ny kompetens anlitas. Det är svårt att uppnå både optimal segling och verksamhetsstyrning om inte helheten beaktas, där resurser och verktyg anpassas till vad situationen kräver just där och då.

”Verksamhetsstyrning är som att segla”, brukar jag förklara när jag får frågan om hur jag ser på ämnet. Med lång erfarenhet av både segling och verksamhetsstyrning, upplever jag att det finns flera intressanta likheter mellan dessa två olika företeelser. Den främsta gemensamma nämnaren är att kunna se, förstå och agera utifrån helheten. Det är avgörande för resan i sig, men även för dess resultat och effekt. Katarina Årenberg, managementkonsult på Prové

För att skapa effektiv framåtdrift för såväl farkost som verksamhet, behövs olika perspektiv. Verksamhetsstyrningen ska balansera yttre och inre effektivitet, genom kontinuerlig utveckling av vision, mål och affärsplan. Vidare krävs anpassning av ytterligare styrkomponenter såsom processer och organisation, roller och ansvar samt övrig infrastruktur. Verksamhetsstyrningen bevakar omvärlden och hanterar förändringar i marknad och efterfrågan, för att säkerställa resultat.

På motsvarande sätt är seglatsens destination oftast klar. Besättningen ombord bevakar ständigt båtens navigering och anpassar utrustning efter rådande omständigheter genom segelsättning och trimning. Under resan pareras förändringar i omgivningen, såsom väderförhållanden, vindriktning och annan sjöfart, för att säkert föra båten i hamn.

Avgörande för seglatsen är stämningen ombord, även om vädret också påverkar. God och stark laganda skapas genom tydlig ansvarsfördelning i kombination med positiv inställning och hjälpsamhet. Då kan arbetet ombord ske smidigt, framåtriktat och glädjefullt, samtidigt som utrymme finns för bevakning av omgivning och hantering av risker. Likaså är medarbetarnas drivkraft, tillit och engagemang avgörande för verksamhetens framgång. Strukturella styrkomponenter i verksamheten måste harmoniera och förstärkas av organisationens kulturella komponenter, såsom värderingar och beteenden.

Text: Katarina Årenberg, managementkonsult på Prové

Läs även:

Tydlig styrning och ledning ger framgång i en turbulent värld

Att forma framtiden tillsammans

Grundstommen som motiverar samverkan

Med utgångspunkt i helhetsperspektivet

Beslut med utgångspunkt i värderingar

Verksamhetsstyrning

Effektfull styrning är en grundläggande förutsättning för verksamheter att uppnå sina mål och förverkliga visionen. Att kunna möta kundens behov och därmed lyckas på lång och kort sikt förutsätter ett styr- och ledningssystem som gör det tydligt varför verksamheten finns, vad den ska uppnå, vem som ansvarar för vad och hur det ska genomföras. Verksamhetens strategier får effekt när styr- och ledningssystemets olika komponenter stämmer överens och skapar en helhet som engagerar till handling och utveckling mot målen. 

Med Provés modell för verksamhetsstyrning tar vi alltid utgångspunkt i helhetsperspektivet när vi utvecklar de styrkomponenter, såsom ledning, struktur, kultur och processer, som ska ge den önskade förflyttningen.

Läs mer

Tveka inte heller att höra av dig till mig så berättar jag mer om verksamhetsstyrning med utgångspunkt i helhetsperspektivet.

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.