Kom i kontakt

15 september 2020

Att forma framtiden tillsammans

”Prové utvecklas med alla” var ett begrepp som myntades redan när Provés bildades 2005. Grundarna av företaget lever efter övertygelsen att en framgångsrik verksamhet skapas tillsammans och med hjälp av medarbetarnas erfarenheter och kunskaper. Ett sätt att involvera alla i Provés utveckling är affärsplanearbetet där samtliga medarbetare är delaktiga och bidrar i aktiviteter för att forma kommande års utvecklingsarbete. Processen med hög delaktighet, där vi ges tillfällen att mötas och uttrycka våra idéer och tankar om vår framtid med varandra, bygger en stark kultur och skapar personligt engagemang, motivation och inte minst arbetsglädje.

Enkelt uttryckt handlar affärsplanearbetet på Prové om att skapa en bild av nuläget, formulera mål och förväntad utveckling för kommande år och att definiera vägen för att ta oss mot det önskade läget. Provés medarbetare är involverade i alla dessa delar. Vi ges möjlighet och förväntas bidra till fakta kring nuläget, påverka målformuleringar och vara delaktiga i att ta fram underlag till strategier och aktiviteter.

Arbetssätt och form har utvecklats genom åren

Processen att skapa Provés affärsplan har utvecklats med åren och tillvägagångssättet har anpassats i takt med att verksamheten vuxit och vi blivit fler medarbetare. Vi har behövt utmana våra egna metoder och våga testa nytt för att lyckas involvera alla. Ju fler vi har blivit desto större inslag av digitalisering i affärsplaneprocessen. För att lyckas involvera alla och samtidigt ha kvalitet och effektivitet i processen, varvar vi enkäter och arbetsmoment där alla medarbetare är delaktiga med bearbetnings- och analysarbete i en mindre gruppering av ledningspersoner. Löpande under processens gång förankras och förädlas framarbetade förslag i referensgrupper. Även form och omfattning på affärsplanen har utvecklats över tid, med ambitionen att skapa en affärsplan som alla kan känna ägandeskap av, relatera till och se sitt eget bidrag i.

Prové drivs med utgångspunkt i våra värderingar där öppenhet och engagemang är ledord och grunden för vår tanke om att högt medarbetardriv och involvering ger framgång. Det gemensamma affärsplanearbetet är ett av våra verktyg som ger tydlighet och energi till utvecklingen av Prové, våra medarbetare och våra kunder.

Arbete i flera steg

Provés affärsplanearbete startar alltid med en nulägesanalys med insamling av fakta där alla bidrar. Den innehåller flera moment som exempelvis en SWOT, kulturmätning (CTT) och nöjd-medarbetar-enkät. Resultat av kundutvärderingar och bedömning av läget i omvärlden ingår också i faktainsamlingen. Vi arbetar med tre övergripande mål i affärsplanen utifrån perspektiven kund, medarbetare och Prové. Provés styrelse och ledningsgrupp ger inriktning för året vad gäller målbilden. Vi samlar också via en enkät in idéer och synpunkter från alla medarbetare kring fokus för kommande års utvecklingsarbete och vilka effekter man tänker att insatserna ska ge. Detta tillsammans utgör underlag till målformuleringarna i affärsplanen.

Med nulägesanalys och förslag till målbild som underlag träffas alla medarbetare på en höstkonferens för att i olika grupperingar och arbetsmoment gemensamt arbeta med affärsplanens innehåll. Utifrån konferensens resultat formuleras ett antal fokusområden med strategier och aktiviteter som ska leda till måluppfyllnad. Ett förslag till affärsplan presenteras vid ett gemensamt arbetsmöte någon månad senare, där medarbetarna kommenterar och kommer med förslag på eventuella justeringar och kompletteringar. Den färdiga affärsplanen presenteras för alla innan julledigheterna.

Affärsplanen följs sedan kontinuerligt upp under året, vilket möjliggör ett agilt förhållningssätt där förändrade förutsättningar hos våra kunder, i omvärlden eller i vår egen verksamhet också kan medföra ändringar i vårt i utvecklingsarbete.

Affärsplanen som kulturbyggare

Prové drivs med utgångspunkt i våra värderingar där öppenhet och engagemang är ledord och grunden för vår tanke om att högt medarbetardriv och involvering ger framgång. Det gemensamma affärsplanearbetet är ett av våra verktyg som ger tydlighet och energi till utvecklingen av Prové, våra medarbetare och våra kunder. Den 1 januari varje år vet alla vad som gäller och hur vi ska arbeta för våra kunders och egna bästa. Affärsplaneprocessen som ger oss möjligheten att forma vår framtid tillsammans bygger en stark kultur som präglas av gemenskap och en genuin vilja att bidra – det gör det roligt att gå till jobbet.

Läs även:

Tydlig styrning och ledning ger framgång i en turbulent värld

Att kunna se, förstå och agera utifrån helheten

Grundstommen som motiverar samverkan

Med utgångspunkt i helhetsperspektivet

Beslut med utgångspunkt i värderingar

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer om hur ni kan arbeta med ert affärsplanearbete och hur ni kan forma framtiden tillsammans.

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.